Roses 1906-114 b

Roses 1906-114 b Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Roses 1906-114

Roses 1906-114 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Roses 1906-113

Roses 1906-113 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Roses 1906-113 b

Roses 1906-113 b Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Roses 1906-112 b

Roses 1906-112 b Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Roses 1906-112

Roses 1906-112 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Digitale 1906-116

Digitale 1906-116 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Digitale 1906-117

Digitale 1906-117 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Digitale 1906-115

Digitale 1906-115 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

l’étang de Claude Monet 1906-111

l'étang de Claude Monet 1906-111 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

l’étang de Claude Monet 1906-110

l'étang de Claude Monet 1906-110 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Abeille 1906-106

Abeille 1906-106 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Abeille 1906-105 FT

Abeille 1906-105 FT Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Abeille 1906-105 FT

Abeille 1906-105 FT Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Rose 1906-120

Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Hémérocalle 1906-119

Hémérocalle 1906-119 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Romneya 1906-118

Romneya 1906-118 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Abeille 1906-109

Abeille 1906-109 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

rose 1906-108

rose 1906-108 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Rose 1906-107

Rose 1906-107 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Lilium martagon 1906-105

Lilium martagon 1906-105 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Abeille 1906-104

Abeille 1906-104 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Abeille 1906-103

Abeille 1906-103 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.

Abeille 1906-102

Abeille 1906-102 Jardin de Claude Monet, Giverny, juin 2019.